Aktuality

Těžba dříví v lokalitě Liberecká výšina

Vážení návštěvníci lesa, dnes je zahájena těžba v lokalitě Liberecká výšina. Zde dojde k domýcení části porostního zbytku, který je velmi rozvolněný a náchylný na případnou větrnou kalamitu. Dodržujte, prosím, bezpečnou vzdálenost od prostoru těžby. Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat na tel. 602 171 377.

 


Těžba dříví v Lokalitě Liberecká výšina

Vážení návštěvníci lesa, 
v těchto dnech bude zahájena těžba dříví v lokalitě Liberecká výšina. V těchto porostech dojde k jednotlivému výběru dřevin ve stáří 150 let. Následně budou plochy uklizeny od těžebních zbytků a klestí. Žádáme vás taktéž o dodržování bezpečnosti v blízkosti těchto těžeb. Další informace vám budou případně sděleny na tel.: 602171377. J. Bliml

 


Těžba dřeva - lokalita nad Dětským koutkem

Vážení návštěvníci lesa,
od dnešního dne, tj. 2.1. 2018 bude probíhat úmyslná těžba v lokalitě Lidové sady, a to podél asfaltové cesty od Dětského koutku k vodárně. Zde dojde k uvolnění již vzrostlého podrostu a tedy k vytěžení především borovic ve stáří cca 150 let, které jsou již převážně v ne příliš dobrém zdravotním stavu.
Případné dotazy vám budou zodpovězeny na tel. č. 602171377, nebo osobně po sjednání schůzky na témže telefonu. J. Bliml


Těžba v lokalitě Lidové sady

Vážení návštěvníci lesa, dnes 3.4. 2017 byla zahájena obnovní těžba v lokalitě Lidové sady u "Terasáků". Dojde zde ke smýcení porostního zbytku cca 30-ti ks jehličnanů ze zimní těžby ve 150-ti letém porostu a k jednotlivému výběru stromů ve 130-ti letém porostu. Cílem je uvolnění a podpora přirozeného zmlazení. Předem se omlouvám za případné snížení průchodnosti po lesních cestách. J. Bliml


Kácení v lokalitě nad přehradou

Vážení návštěvníci lesa, chceme Vás tímto požádat o dodržování bezpečnosti při procházení lesní lokalitou nad vodní nádrží Harcov. V těchto dnech se zde provádí kácení smrků napadených kůrovcem. Předem Vám děkujeme. Bliml


Obnovní těžba - Ruprechtice

Vážení návštěvníci lesa, dnes 22.2.2017 jsme zahájili obnovní těžbu v lokalitě pod lomem v Ruprechticích (viz. mapa). jedná se o 140-ti letý porost s převahou borovice. bude postupováno jednotlivým výběrem stromů a ve východní části porostu bude proveden malý násek. Předem vám děkujeme za dodržování bezpečnosti při procházení touto lokalitou. Bliml

 

Změna sídla a korespondenční adresy !

POZOR!  Městské lesy Liberec, p.o. mají novou korespondenční adresu a sídlo, a to:

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Zpracování kůrovcových stromů - Výšina

Vážení návštěvníci lesa, dne 15.4. 2016 bude v lokalitě Výšina zahájena mýtní nahodilá těžba, tj. zpracování smrků napadených kůrovcem. Prosíme o dodržování bezpečnosti při procházení touto lokalitou. Případné dotazy k dané věci můžete získat nejen zde, ale i na tel.: 602 171 377, popřípadě na e-mailu: bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz. Děkujeme za pochopení


Zpracování kůrovcových stromů - Tichá cesta

Vážení návštěvníci lesa, dnes 7.4. 2016 je v lokalitě Tichá cesta zahájena mýtní nahodilá těžba, tj. zpracování smrků napadených kůrovcem. Prosíme o dodržování bezpečnosti při procházení touto lokalitou. Případné dotazy k dané věci můžete získat nejen zde, ale i na tel.: 602 171 377, popřípadě na e-mailu: bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz. Děkujeme za pochopení.


Těžba kůrovcových stromů - lokalita pivovarské rybníky

Vážení návštěvníci lesa, dnes byla zahájena mýtní nahodilá těžba kůrovcových stromů pod sídlištěm Kunratická směrem k SČVK (letos již třetí v této lokalitě). Součástí této nutné likvidace napadených stromů dojde k zarovnání plochy (cca 70 stromů). Prosíme Vás o dodržování bezpečnosti v této lokalitě. Bližší informace podáme na tel 602171377, případně i osobně na místě. Děkujeme