Blog uživatele bliml

Výstava loveckých trofejí 25. - 26. dubna

Těžba dřeva - lokalita Tichá cesta

Vážení návštěvníci lesa, v těchto dnech bude zahájena těžba dřeva v lokalitě Tichá cesta nad Jizerským potokem. Bude proveden pouze jednotlivý výběr stromů, a to především poškozených. Nejedná se o provedení jakékoliv seče. Dalším důvodem tohoto provedení zdravotního výběru je bezpečnost návštěvníků této lokality. Letos by měla zahájena výstavba fit stezky, s kterou jsme Vás již seznamovali a bylo by obtížné blízkých letech takovouto těžbu provést. Přibližování dříví bude provedeno pomocí tažného koně. Pro případné dotazy nás, prosím Vás kontaktujte (bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz, tel.: 602 171 377). Děkuji J.B.


Nový ceník paliv. dříví

Vážení zákaznící,

připravili jsme pro Vás aktuální ceník palivového dříví pro rok 2015. 

Tento ceník najdete na našich stránkách: http://www.mestske-lesy-liberec.cz/cenik

Obnovní těžba - Lidové sady

Vážení návštěvníci lesa, dnes 2.12.2014 je zahájena mýtní úmyslná těžba v lokalitě mezi Lesním koupalištěm a vodárnou v Lidových sadech. Jedná se o dotěžení části porostu, který byl rozpracován v letním období. Jedná se o porostní skupinu 403 C 12/1a, kde bude mýcen 122-letý (označení 12) porost z důvodu uvolnění podrostu ve věku 11 let (označení 1a). Děkujeme Vám za Vaši bezpečnost při průchodu touto lokalitou.


Okolí Tiché cesty - studie

Vážení návštěvníci lesa, jak jsme již dříve deklarovali, nechali jsme zpracovat studii na území kolem Tiché cesty. Tato lokalita je Vámi velmi navštěvována a jistě byste rádi svůj volný čas v přírodě trávili i nějakým pohybem. Rádi bychom Vám představili řešní, které by tomuto, tj. Vašemu pobytu v přírodě, tak i této lokalitě, pomohlo. Budeme rádi za Vaše názory, připomínky, nápady i rady, které by napomohly "dokončit" a realizovat níže uvedenou studii.

Pište sem na náš web, na náš facebook či na mail: bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz, stojíme o Vaše názory.

Jiří Bliml

 

Smrkové porosty v ohrožení

Určeno k okamžitému zveřejnění,

Budišov nad Budišovkou, dne 21.10.2014

 

Obrovskému zájmu vlastníků a správců lesa se těšil odborný seminář v Budišově nad Budišovkou, uspořádaný Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., a Vojenskými lesy a statky ČR, s. p.

Seminář „Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy“ umožnil 170 účastníkům této akce získat ucelený přehled o současném stavu poznání o příčinách, projevech a pravděpodobných následcích odumírání smrkových porostů v tomto regionu.

Z přednesených referátů předních odborníků z lesnického výzkumu, vysokých škol a z praxe vyplynulo, že se jedná se o dynamický, trvale se zhoršující stav, kdy dochází k chřadnutí a rozpadu smrkových porostů různého stáří.

Příčin chřadnutí naší nejrozšířenější hospodářské dřeviny v regionu severní a střední Moravy je vícero. Zhoršení vlastností půdy způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku ve svrchních vrstvách půdy, kde koření smrk), vysazování smrku mimo klimatické optimum, imise, klimatické změny a další. V posledních patnácti letech se v regionu vyskytují ve vegetačním období pouze nadprůměrné teploty a opakují se periody s extrémními výkyvy srážek vedoucí k nedostatku vody v půdě. Výsledkem je opakovaný stres suchem, který postihuje především smrk s povrchovým kořenovým systémem. Souběh klimatického stresu a stresu z nedostatku živin natolik oslabil smrkové porosty pěstované mimo své ekologické optimum, že začaly být rozvraceny podkorním hmyzem a václavkou.

Celý proces chřadnutí smrku lze v současnosti považovat za nejvýznamnější ekologickou katastrofu, kterou nebude možné zvládnout stávajícími lesnickými postupy. Ohrožuje plnění funkcí lesa především v regionu střední a severní Moravy. V současnosti je již poškozena významná část smrkových porostů v nadmořské výšce do 700 m n. m., chřadnutí smrku však v některých lokalitách zasahuje již výše.

Je nevyhnutelné snížit zastoupení smrku v nižších polohách, tj. v nadmořské výšce 400 až 600 m n. m., kde smrk bude možné pěstovat jen na nejpříznivějších stanovištích, a to pokud možno ve směsích. Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách nepodaří dopěstovat do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu, množství a vyrovnanost dodávek smrkového dříví pro dřevozpracující podniky v regionu. I ve vyšších polohách bude nutné se smrkem pracovat se zvýšenou opatrností a pěstování naší nejžádanější dřeviny přizpůsobovat změněným podmínkám.

Účast novéno náměstka ministra zemědělství Mgr. Patrika Mlynáře na semináři dala přítomným vlastníkům a správcům lesa naději, že budou přijata ze strany státní správy lesů opatření, která jim umožní zvládnout důsledky destabilizace smrku v nižších a středních polohách.

 

 

Tiskovou zprávu společně vydali

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL),

Lesy České republiky, s. p. (LČR),

Vojenské lesy a statky ČR, s. p (VLS)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM)

 

za její správnost odpovídá

předseda SVOL: Ing. František Kučera, tel. 602 339 448 email svol@mslpelhrimov.cz

 

odborný garant semináře:Ing. Miroslav Dušek, tel. 724 523 105, email: m.dusek.ml@budisovnb.cz

Přátelé ze Švédska

Člověk má v životě mnoho snů a přání, které by chtěl jednou uskutečnit, ale občas se stávají věci, o kterých ani nesní a přesto se stanou. Jednou z takových věcí byla i návštěva kolegů, nyní lze i říci přátel, ze Švédska.

Možná takovýto úvod zní až přehnaně servilně, nicméně kolika lesníkům v naší zemi se podaří na spravovaném majetku přivítat padesát vlastníků lesů ze státu, který má na 66% své rozlohy les. Jedná se o druhý nejlesnatější stát v Evropě po Rusku a lesní hospodářství ve Švédsku tvoří až 12% národního hospodářství. A přesto lidé z takovéto země mají zájem poznávat hospodaření i v jiných zemích, městech a lesních majetcích.

Bylo mi tedy ctí a i mým kolegům, kteří mi pomáhali s exkurzí, přivítat tyto vlastníky lesů v našem městě a na části lesního majetku, který naše město vlastní.

Přivítali jsme se ve čtvrtek přímo před radnicí. Cílem nebyla jen prezentace našeho lesnictví, ale i prohlídka našeho města Liberce s výkladem historie od profesionální průvodkyně. Ač trochu uspěchaně, protože se zpozdili oproti domluvenému času, měla prohlídka centra u našich přátel pozitivní ohlasy.

Druhý den, tedy v pátek, jsme se sešli v Lidových sadech, kde jsme exkurzi zahájili nejdříve historií lesního majetku města a objasněním státního systému v lesním hospodářství. Poté jsme se vydali na okružní trasu po Tiché cestě až do cíle exkurze na Libereckou výšinu. Při jednotlivých zastavení jim byla vysvětlena problematika hospodaření charakteristická v daných lokalitách. Ať už se týkala pozitiv či negativ, které jsou spjaty s naším lesním hospodařením.

Byla to pro nás všechny velká zkušenost a příjemná akce, která snad pro naše přátele ze Švédska byla i alespoň trochu přínosná. Což si dovolím tvrdit, že byla, a to na základě jejich pozornosti při výkladu, jejich pohledech a dotazech.

 

Jiří Bliml 

 

Těžba v lese nad Teplárnou

Vážení návštěvnící lesa, rádi bychom Vás upozornili na provádění kácení suchých a poškozených stromů v lese nad Teplárnou (viz. mapa). Prosíme, abyste dbali na svou bezpečnost. Termín od 24.9. (středa) do 26.9. Poté bude probíhat úklid klestu a následné štěpkování a úprava podrostu. Děkujeme. J.B.

 

Proč se lidé vracejí k topení dřevem? Ničíme tím naše lesy a zeleň?

http://gidnes.cz/o/vice/kom-sdel/icko.gif) 10px 0px no-repeat;">

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Proč se lidé vracejí k topení dřevem? Ničíme tím naše lesy a zeleň?http://gidnes.cz/u/free.gif) repeat;" href="http://sdeleni.idnes.cz/foto.aspx?r=zpr_sdeleni&foto1=AHR55db5e_20140113_143822.jpg">

Proč se lidé vracejí k topení dřevem? Ničíme tím naše lesy a zeleň? | foto:  Městské lesy Liberec, p. o.

Začíná období, kdy už by lidé měli mít přichystáno vše na zimu, nebo se již s přípravami chýlí ke konci.Jedna z věcí je i otop.

Samozřejmě ti, kteří topí plynem či elektřinou, tyto starosti nemají, ale čím dál více lidí se vrací k topení dřevem. Ať už je to v kotli na tuhá paliva či dřevoplyn, nebo přitápějí v krbech či krbových kamnech.

Je zde několik věcí, které se s tímto typem topení pojí. Začneme od lesa. Mnozí lidé se domnívají, že topení dřevem pouze podpoří ničení našich lesů a že to není příliš ekologické. Je to ale trochu jinak.

Proč se lidé vracejí k topení dřevem? Ničíme tím naše lesy a zeleň?

Dnes se v lesních porostech kácí stromy s ohledem na životní prostředí

Lesnictví je dnes již tak systémově vypracované, že od dob Marie Terezie, která byla jednou z prvních panovníků, který vydal jasná nařízení, omezení a povinnou odbornou správu v lesích, se mnohé změnilo ve směru k šetrnému hospodaření. Dnes tedy již dochází k cíleným a plánovaným zásahům v lesních porostech s maximálním ohledem na životní prostředí.

Podíváme-li se dnes na konkrétní kácený strom, který je ke kácení plánován, tj, ve zralém (mýtném – cca 100 let) věku, lze z něj vyrobit několik sortimentů. Můžeme z něj udělat stavební dříví, jako jsou prkna a trámy, truhlářské výřezy na stoly, židle a další nábytek, a také palivové dříví, které vykazuje tu nejhorší dřevní kvalitu z daného káceného stromu. Z každého stromu jde část na palivové dříví, ale ve většině případů se jen z důvodu palivového dříví stromy nekácejí.

Palivové dříví lze taktéž získat z kácených stromů veřejné zeleně. Zde se většinou jedná o stromy již uschlé či chřadnoucí, které je nutné z bezpečnostních důvodů pokácet.

Proč se lidé vracejí k topení dřevem? Ničíme tím naše lesy a zeleň?

Dřevo je trvale obnovitelný zdroj

 

Z tohoto tedy plyne, že se nejedná o poškozování lesa či veřejné zeleně za účelem prodat palivové dříví, ale vždy o cílené zásahy, které v lese souvisí s trvale udržitelným hospodařením a ve veřejné zeleni zásahy souvisí s bezpečností. 

O dřevu také hovoříme jako o trvale obnovitelném zdroji, což u nerostů jako je uhlí a  plyn říci nelze. Je tedy otázkou, co je pro vytápění ekologičtější, i když je plyn šetrnější k ovzduší.

Obchodem s palivovým dřívím se zabývají Městské lesy Liberec a postupují dle striktně daných pravidel a plánů. Součástí jejich nabídky palivového dříví je i dříví ze stromů kácených ve městě, které je nyní za zvýhodněnou cenu.

Závěrem pár rad. Jako kupující si nejdříve na základě svého topného zařízení, které máte doma, rozmyslete, o jaké dříví máte zájem. Poté se porozhlédněte po prodejcích, zanalyzujte cenu a kvalitu, a teprve následně kupujte. 

Ne každý prodejce dodržuje profesionalitu a ctí běžná pravidla, jako zmiňovaná organizace. Často se na trhu s palivem objevují prodejci, kteří nabízejí jiné druhy dřevin za cenu kvalitního tvrdého palivového dříví a především se objevují problémy s deklarovaným množstvím prodejcem, přitom faktické množství je mnohem nižší. 

Toto se objevuje především u prodeje tzv. „sypaného“ palivového dříví, a to především u prodejců, kteří mají dříví z pochybných zdrojů.

Více informací o organizaci Městské lesy Liberec a její ceník palivového dříví najdete na www.mestske-lesy-liberec.cz.

Autor: jbr

Zdroj:http://sdeleni.idnes.cz/proc-se-lide-vraceji-k-topeni-drevem-nicime-tim-nase-lesy-a-zelen-psy-/zpr_sdeleni.aspx?c=A140912_105005_zpr_sdeleni_ahr

Provedení nahodilé těžby - Králův háj

Vážení návštěvníci lesa, od zítra bude probíhat v lesním porostu u ulice Aloisina výšina (viz mapa a ortofoto) zpracování kalamitních, tj. poškozených stromů (souší). Prosíme Vás, abyste nevstupovali do prostoru, kde těžba bude probíhat. Děkujeme

dne 3.9.2014