Blog uživatele bliml

Blíž k veřejnosti

V rámci lepší komunikace s Vámi, jakožto návštěvníky lesa, jsme pro vás připravili novinku. Každá naše významnější činnost prováděná v lesích města Liberce bude označena níže zobrazenou cedulí. Díky tomu rozpoznáte, že se jedná o legální činnost a na základě odkazů uvedených na zmiňované informační ceduli se budete moci obrátit přímo na nás s případnými dotazy o prováděné činnosti. Rádi Vám vše vysvětlíme, a to i přímo na místě samém.

Nový ceník paliva 2011

Již jsme pro Vás vyvěsili ceník palivového dříví platný pro rok 2011.

Zahájení těžebních činností

Vážení spoluobčané, v těchto dnech zahajujeme těžební činnost v lesních porostech. Jedná se konkrétně o lokalitu v k.ú. Vratislavice n.N. - pod psím cvičákem. zde dochází k jednotlivému výběru poškozených dřevin (vrškové zlomy, hniloba, netvární jedinci) a k uvolňování podrostu kotlíkovou metodou. Další lokalitou je porost v intravilánu golfového hřiště Y v k.ú. Radčice u Krásné studánky. Systém provedení těžby je obdobný, jako v prvním případě.
Pakliže máte k tomuto nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme zde na našich stránkách či přímo osobně.

Rok 2011 - rok lesů

2011 Mezinárodní rok lesů
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a
posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku
současných i budoucích generací. V průběhu celého roku budou lesníci v celém světě připravovat mnoho akcí a
materiálů pro veřejnost o lese a lesnictví, podobně jako to dělají v tzv. Týdnech lesů. Lesy jako nejkomplexnější
ekosystémy na kontinentech mají mnohem větší význam pro společnost než jejich statisticky vykazovaný podíl
na hrubém domácí produktu. Lesy mají mnohé další role včetně čištění vody a vzduchu, ochrany půdy proti erozi
a silnému větru a ochrana biologické diverzity. Pro mnoho, zejména rozvojových zemí, představují lesy jeden z
nejdůležitějších prostředků pro rozvoj a boj proti chudobě. Jako takový má mezinárodní rok lesů upozornit na to,
že les je důležitou součástí rozvoje a rozhodující spojnicí s mnoha dalšími tématy na globální úrovni.

Žádost k pejskařům

Chtěli bychom tímto apelovat na vlastníky psů, a to především větších plemen, aby nepouštěli své psy v lese na volno, pakliže nejsou tito psi svým pánem ovladatelní. Bohužel se již několikrát stalo, že především v lokalitě kolem Lesního koupaliště neovladatelní psi honili srnčí zvěř. I přesto, že tito psi zvěř nedoženou a nestrhnou, stává se velmi často, že zvěř zahyne následkem vyčerpání, stresu a zápalem plic.

Novinka

Vážení spoluobčané a návštěvníci lesů,
chtěli bychom vám tímto sdělit, že jsme pro vás připravili novinku na našich web. stránkách.
ke každé aktualitě, kterou sem vyvěsíme, můžete psát vaše názory, připomínky, atd. Samozřemě nás můžete kontaktovat i mailem či telefonicky.

Ještě bychom vás chtěli touto cestou požádat o spolupráci. Při procházce v lesích si všímejte nejen přírody, ale i lidí, kteří vykonávají nějakou činnost v lese (řezání, kácení,...) či se tam pohybují dopravním prostředkem. Každý člověk, který se pohybuje vozidlem či vykonává nějakou lesnickou činnost v lesích, má od nás vystavený určitý doklad (smlouva, objednávka či povolení k vjezdu do lesa), kterým se musí prokázat.
Blíží se období Vánoc, což znamená zvýšení rizika krádeží stromků.
Kdykoliv takovouto pochybnou osobu potkáte v lese, prosíme, kontaktujte nás či policii.

Děkujeme za spolupráci.

Dne 26.10.2010

Již v brzké době bude instalován nový altánek v lokalitě před Lesním koupalištěm. Tento altánek pro nás začali před třemi týdny zhotovovat studenti Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci. Bude ve stejné podobě, v jaké je altánek v lokalitě "Skautský pramen", který taktéž zhotovovali. Dále bude v brzké době instalován nový mostek přes potok nad Lesním koupalištěm. Zde pouze čekáme na pořez materiálu dodaného z našich lesů. Proto omluvte dočasný stav přerušené lesní cesty.

Dne 1.10.2010

Dokončili jsme činnosti spojené s 1. fází revitalizace "Lesíku nad Teplárnou".

V příštím roce budeme nadále pokračovat s revitalizací zmiňovaného lesního prostoru, a to dle zhotovené projektové dokumentace - INDUSTRIAL PARK. Financování bude zajištěno z dotačních titulů EU, firem Teplárna Liberec, a.s. a Termizo, a.s. a z našich vlastních zdrojů.

Věříme, že již nyní jste spokojeni s naší činností a těšíte se na zdárný výsledek.

 

Dne 16.9.2010

Zpráva pro Vás

Chtěli bychom tímto oznámit zájemcům o palivové dříví formou tzv. samovýrobou, že pro letošní rok uzavíráme možnost zhotovit si takto palivo pro vlastní potřebu.

Samovároby paliva opět zahájíme počátkem příštího roku, a to dle klimatických podmínek.

Toto rozhodnutí plyne z vyčerpání množství m3 předpokládaného plánu pro letošní rok.

Děkujeme Vám za pochopení.

Dne 1.9.2010

Od 1.9.2010 jsou v lokalitě "Zelené srdce Liberece", tj. v lese nad přehradou, zhájeny činnosti v rámci rekonstrukcí lesních cest pro zvýšení rekreační funkce lesa. Chtěli bychom vás požádat o zvýšenou opatrnost v této lokalitě. Od uvedeného data se zde bude pohybovat potřebná stavební technika.

Pro názornost přikládáme mapu s vyznačenými rekonstruovanými cestami, které jsou vyznačeny světle zelenou.

Děkujeme vám za pochopení a věříme v to, že budete s výsledkem spokojeni.