• Služby pro Vás
  • O nás
  • Aktuality
  • Ceník
  • Kontakt
  • Sbírka listin
  • Smlouvy
  • GDPR
  • Impressum

PEFC

facebook

Přátelé ze Švédska

Člověk má v životě mnoho snů a přání, které by chtěl jednou uskutečnit, ale občas se stávají věci, o kterých ani nesní a přesto se stanou. Jednou z takových věcí byla i návštěva kolegů, nyní lze i říci přátel, ze Švédska.

Možná takovýto úvod zní až přehnaně servilně, nicméně kolika lesníkům v naší zemi se podaří na spravovaném majetku přivítat padesát vlastníků lesů ze státu, který má na 66% své rozlohy les. Jedná se o druhý nejlesnatější stát v Evropě po Rusku a lesní hospodářství ve Švédsku tvoří až 12% národního hospodářství. A přesto lidé z takovéto země mají zájem poznávat hospodaření i v jiných zemích, městech a lesních majetcích.

Bylo mi tedy ctí a i mým kolegům, kteří mi pomáhali s exkurzí, přivítat tyto vlastníky lesů v našem městě a na části lesního majetku, který naše město vlastní.

Přivítali jsme se ve čtvrtek přímo před radnicí. Cílem nebyla jen prezentace našeho lesnictví, ale i prohlídka našeho města Liberce s výkladem historie od profesionální průvodkyně. Ač trochu uspěchaně, protože se zpozdili oproti domluvenému času, měla prohlídka centra u našich přátel pozitivní ohlasy.

Druhý den, tedy v pátek, jsme se sešli v Lidových sadech, kde jsme exkurzi zahájili nejdříve historií lesního majetku města a objasněním státního systému v lesním hospodářství. Poté jsme se vydali na okružní trasu po Tiché cestě až do cíle exkurze na Libereckou výšinu. Při jednotlivých zastavení jim byla vysvětlena problematika hospodaření charakteristická v daných lokalitách. Ať už se týkala pozitiv či negativ, které jsou spjaty s naším lesním hospodařením.

Byla to pro nás všechny velká zkušenost a příjemná akce, která snad pro naše přátele ze Švédska byla i alespoň trochu přínosná. Což si dovolím tvrdit, že byla, a to na základě jejich pozornosti při výkladu, jejich pohledech a dotazech.

 

Jiří Bliml