0 ks
0 Kč

Služby pro Vás

Městské lesy Liberec, p.o. se na základě zřizovací listiny a vydaných živnostenských oprávnění zabývají těmito činnostmi v uvedených oborech:

 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 2. Činnost odborného lesního hospodáře
 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 4. Zprostředkování obchodu služeb
 5. Velkoobchod a maloobchod
 6. Pronájem a půjčování věcí
 7. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 8. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 9. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti

Podrobnější popis nabízených činností:

Naší nabídkou je poskytování služeb v rámci provádění veškerých činností týkající se lesního hospodářství na Vašem majetku, tj. pěstebních a těžebních činností s vysokou kvalifikací a profesionalitou pracovníků.

Pěstební činnosti

 • zalesnění vč. zajištění nákupu lesních dřevin
 • provádění výchovných zásahů v lesních porostech (prořezávky, probírky do 40-ti let stáří porostu zákonná povinnost)
 • výsek nevhodných dřevin v lesních kulturách
 • zajištění ochranných opatření proti škodám zvěří, tj. letní a zimní nátěry lesních kultur repelenty, instalace individuálních ochran, výstavba oplocenek
 • zajištění ochrany lesních kultur proti buřeni ožínání
 • úklid klestu

Těžební činnosti

 • zajištění provedení předmýtních těžeb (P40+)
 • zajištění provedení veškerých obnovních těžeb (mýtní úmyslné, výběrem)
 • zajištění zpracování nahodilých či kalamitních těžeb

Ošetření dřevin mimo les

Dále Vám nabízíme kvalifikované ošetření dřevin řezem rostoucích mimo les, tj. veřejná zeleň či zeleň na zahradách. Tato činnost je prováděna pracovníky s arboristickým certifikátem. Kácení dřevin pomocí horolezecké techniky vč. úklidu.

Myslivost připravujeme

Činnost odborného lesního hospodáře

Nabízíme Vám veškerou činnost zahrnující správu Vašeho či Vámi pronajatého lesního majetku, která dle zákona 189/1995 Sb. o lesích musí být zaštítěna odborným lesním hospodářem (fyz. osoba s pravomocnou licencí). Provedeme Vám analýzu veškerých činností, které plynou z lesní hospodářské osnovy (LHO) či lesního hospodářského plánu (LHP), pořízený na Váš lesní majetek.

Zpracujeme Vám ekonomicky nejefektivnější a přírodě nejšetrnější plán činností na dobu platnosti LHO či LHP.

Zajistíme veškeré administrativní činnosti v rámci žádostí o finanční podporu na hospodaření v lesích, popřípadě provedeme analýzu možnosti čerpání dotací z fondů EU. Dále Vám nabízíme veškerou činnost plynoucí z bodu 1.

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

s touto činností se zabýváme spíše okrajově, nicméně po dohodě lze tuto činnost zajistit.

Odbyt dřevní hmoty 

Zajistíme pro Vás odbyt jakékoli dřevní hmoty či od Vás přímo vykoupíme dřevní hmotu dle smluvních cen. Zajistíme Vám zprostředkování služeb a činností týkající se především lesního hospodářství, .

Poradenská a konzultační činnost 

se týká víceméně dílčích činností uvedených v bodu 2. Dále pak poradenství na jaké instituce se v rámci lesního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody, aj. obrátit.

Mimoškolní výchova, lektorská činnost

v tomto případě úzce spolupracujeme s ekocentrem divizna a vlastní činnost pro Vás připravujeme.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.